Framtidens reklambyrå – så här kanske?

Det här är ett svar på Pleasecopyme’s inlägg om framtidens reklambyrå.

Jag har funderat längre kring den här frågan, och tror (och hoppas) att många gör det. Svaren jag kommer fram till ändras hela tiden, och jag tror att det ligger något i just det. Framtidens reklambyrå måste vara föränderlig och redo att anpassa sig på betydligt fler plan än idag.

Här är lite tankar om hur reklambyråerna kommer förändras:

Vad de gör

Idag definieras en reklambyrå av att de gör reklam, i princip. Imorgon är det mer tillbaka till rötterna, de ser till att kunderna säljer mer av sina tjänster och varor.

Imorgon tror jag att en reklambyrå (eller kommunikationsbyrå?) måste vara mycket bredare, i tänk och nätverk. De måste veta hur man skapar en webbnärvaro, vad SEO innebär, hur man får snurr i sociala medier. Dessutom finns det andra viktiga aspekter av interaktiva medier, som speldesign, att ta hänsyn till. Till exempel.

De måste göra det själva, eller genom sitt nätverk (det vill säga sina ambassadörer).

Hur de är uppbyggda

Idag är de traditionella byråerna väldigt traditionellt uppbyggda. Man har en projektledare, en produktionsledare, kreatörer och eventuellt en grafisk produktion i form av originalare. Alla anställda på byrån.

Imorgon är reklambyåerna uppbyggda mer som nätverk från början. Byrån har rollen som producent och ser till att besätta alla roller som olika projekt kräver. Det är inte självklart att alla, eller någon, i arbetsgruppen är anställda av byrån.

Det är inte längre säkert att man har en kund och alla dess projekt. Projekt handlas upp styckevis, olika som de kan vara.

Varför vill då kreatörer lämna en byrås trygghet? Jo, det är inte längre några problem att tillhöra olika sammanhang. En kreatör är bra på sin sak, och anlitas till olika projekt för olika kunder och olika byråer. När projekt flödar fritt är inte längre anställningen en trygghet, utan snarare en boja.

Alltså blir en byrås nätverk och dess allierade oerhört viktiga.

Hur de jobbar

Idag representerar oftast en reklambyrå ett visst sätt att jobba. När man pitchar visar man hur man brukar jobba, hur den processen ser ut och resultatet såklart.

Imorgon måste man vara mycket mer intresserad av processen, och att jobba med den. Ständigt förändra den. Kreativiteten börjar redan där. Och i många fall är den resan en del av målet och leveransen.

Varje projekt kommer att kräva att värdera hur det ska genomföras. Finns alla verktyg? Måste vi uppfinna något nytt? Det kommer inte längre gå att klämma in alla kunder och projekt i samma projektmall. De kommer inte längre passa.

En annan förändring är att kunden kommer vara mycket mer inblandad i projekten. Kunden kommer att vara en del i arbetsgruppen. Ibland kanske till och med en kundrepresentant är projektledaren. På så sätt sitter man ofta i samma båt, och förmågan att samarbeta med andra människor (branschen kommer börja lyssna på varandra!) kommer än en gång uppvärderas.

Nya roller

Det kommer uppstå en rad nya specialistroller, heltid eller deltid spelar mindre roll. Samma människa kan ha olika roller i olika projekt.

Här är ett exempel: ”Director of play”. Ansvarar för hur en kampanj orkestreras och hur den används, spelas. Särskilt i interaktiva medier, men också i andra. Ser till att chansen att hooka en användare ökar avsevärt, genom att addera spelmekanismer här och där.

Och varför tänker jag så här?

En del av punkterna ovan är mer eller mindre på väg att genomföras, medan andra kanske mest blir parenteser, om ens det.

Men jag tänker så här, för att jag just nu jobbar så här.

Jag har jobbat som art director och som speldesigner. Nu försöker jag i projekt ofta föra samman de olika tänken. Och då blir processen, hur man ”spelar” projekt internt, också viktigt.

Jag jobbar med byråer, som frilans art director. Redan där befinner jag mig i olika sammanhang: reklambyråer, webbyråer och produktionsbolag. Jag jobbar också i olika nätverk, främst i Carnaby, men också i Deviation (skapar webbapps och mashups) och några till. Samtidigt som jag är mig själv och har mina egna kunder. Det här är inget problem för något av sammanhangen, eftersom att när någon får ett projekt spiller det ofta över på andra (åt alla håll).

Jag har ofta olika roller i olika projekt, vilket gör att min förmåga att se helhet ständigt växer. Dessutom lär jag mig oftare nya saker nu än när jag ”bara” var art director.

Allt det här gör att det är förbannat kul att jobba. Framtiden ligger i föränderligheten och förmågan att korsbefrukta.